کاربرد جملات مجهول

کاربرد جملات مجهول

0 ۰
۰

جملات مجهول چه کاربردهایی داره؟؟ در واقع در چه جاهایی از جملات مجهول استفاده میشه؟؟

1
0 ۰

کاربردهای جملات مجهول در زیر آورده شده:1- در صورتی که فاعل جمله برایمان مشخص نباشه، از جمله ی مجهول استفاده میشه:مثال: . My car has been broken 2- در صورتی که برای گوینده، فاعل جمله اهمیت زیادی نداشته باشه و فعل انجام شده دارای اهمیت بیشتری باشه، از فعل مجهول استفاده میشه:مثال: . The cure was discovered in 2007 by a group of young scientists3- گاهی اوقات هویت فاعل برای گوینده و شنونده به قدری واضح و بدیهی است که گوینده ترجیح میده از فعل مجهول استفاده کنه:مثال: . The store will be reopened tomorrow4- در صورتی که فاعل جمله کلی باشه و انجام دهنده ی فعل شخص یا اشخاص به خصوصی نباشن:مثال: . Rice is eaten by millions of people in Asia

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید