چطور در php چک کنیم که یک کلمه در یک رشته وجود دارد یا نه

چطور در php چک کنیم که یک کلمه در یک رشته وجود دارد یا نه

0 ۰
۰
در زبان php چطور باید چک کنیم که یک زیر رشته یا کلمه در یک رشته بزرگتر وجود دارد یا نه؟

1
0 ۰

میتونید از فانکشن strpos استفاده کنید که موقعیت یک رشته کوچک رو در یک رشته بزرگتر پیدا میکنه و گزارش میکنه. اگر رشته پیدا نشد مقدار false برمیگردونه.

$a = 'This is a test';

if (strpos($a, 'test') !== false)
{
echo 'true';
}

فقط توجه کنید که اپراتور مقایسه ==! هست و اپراتور =! جواب درست نخواهد داد.

در ضمن تابع درصورتیکه رشته کوچک در ابتدای رشته مورد جستجو باشد مقدار 0 برمیگرداند و در نتیجه استفاده از کد زیر غلط خواهد بود:

if(!strpos($a, 'test'))
{
}

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید