حذف یک عنصر از آرایه در زبان php

حذف یک عنصر از آرایه در زبان php

0 ۰
۰
در زبان php چطور میشود یک اندیس یا عنصر از یک آرایه را حذف کرد؟

1
0 ۰

ساده ترین راه برای حذف یک عنصر آرایه استفاده از دستور unset است.

<?php
    $array = [0 => "a", 1 => "b", 2 => "c"];
    unset($array[1]);
?>

فقط توجه داشته باشید که بعد از اینکار ایندکس "1" حذف خواهد شد.

همچنین درآرایه های معمولی (غیر associative) مثل آرایه زیر، با حذف یک عنصر، آرایه به یک آرایه associative تبدیل میشود که کلید 1 را ندارد.

<?php
    $array = [0, 1, 2];
    unset($array[1]);
?>

یعنی آرایه معمولی بالا به آرایه زیر تبدیل میشود:

    $array = [0 => "a", 2 => "c"];

برای اینکه دوباره یک آرایه معمولی غیر associative که اندیس 0 و 1 دارد بدست آورید باید از تابع array_values استفاده کنید.

 

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید