چگونه میتونم در جاوا یک فایل متنی ایجاد کنم و داخلش بنویسم؟

چگونه میتونم در جاوا یک فایل متنی ایجاد کنم و داخلش بنویسم؟

1 ۱
۰
راحت ترین راه برای اینکه یک فایل متنی در جاوا ایجاد کنم و داخلش بنویسم چی هست؟

1
0 ۰

توجه کنید که کدهای زیر ممکنه خطای IOException بدهند. قسمت try/catch برای اختصار از این قسمت حذف شده اند. برای آگاهی از نحوه کنترل exception ها این متن را مطالعه کنید.

ایجاد یک فایل متنی :

PrintWriter writer = new PrintWriter("the-file-name.txt", "UTF-8");
writer.println("The first line");
writer.println("The second line");
writer.close();

 ایجاد یک فایل باینری:

byte data[] = ...
FileOutputStream out = new FileOutputStream("the-file-name");
out.write(data);
out.close();

 در+7 Java میتونید از کلاس Files برای نوشتن در یک فایل استفاده کنید:

ایجاد یک فایل متنی:

List<String> lines = Arrays.asList("The first line", "The second line");
Path file = Paths.get("the-file-name.txt");
Files.write(file, lines, StandardCharsets.UTF_8);
//Files.write(file, lines, StandardCharsets.UTF_8, StandardOpenOption.APPEND);

ایجاد فایل باینری: 

byte data[] = ...
Path file = Paths.get("the-file-name");
Files.write(file, data);
//Files.write(file, data, StandardOpenOption.APPEND);

 

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید