بدست آوردن زمان فعلی در زبان پایتون

بدست آوردن زمان فعلی در زبان پایتون

0 ۰
۰
در زبان پایتون چطور میتونیم زمان فعلی سیستم را بدست بیاوریم؟

2
0 ۰
برای بدست آوردن تاریخ و زمان میتونید به شکل مقابل عمل کنید:
>>> import datetime
>>> datetime.datetime.now()
datetime.datetime(2020, 10, 6, 9, 41, 41, 705889)

>>> print(datetime.datetime.now())
2020-10-06 09:42:07.793844

 اگر فقط به زمان نیاز دارید میتونید از روش زیر استفاده کنید:

>>> datetime.datetime.now().time()
datetime.time(9, 42, 59, 81302)
>>> print(datetime.datetime.now().time())
09:43:07.089376

 

0 ۰
راه دیگه برای اینکار روش زیر هست:

>>> from time import gmtime, strftime
>>> t = strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", gmtime())
>>> print(t)
2020-10-06 06:17:59

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید