فرق بین public، private و protected در php چیست؟

فرق بین public، private و protected در php چیست؟

0 ۰
۰
در یک کلاس درزبان php چه زمانی از متغیر و تابع public، private و یا protected استفاده کنم؟ فرق بین آن ها چیست؟
// Public
public $variable;
public function doSomething() {
  // ...
}

// Private
private $variable;
private function doSomething() {
  // ...
}

// Protected
protected $variable;
protected function doSomething() {
  // ...
}
 

1
0 ۰
این سه مفهوم دسترسی پذیری متغیر یا تابع را نشان می دهند.

public: باعث در دسترس بودن عمومی متغیر یا تابع در هر جایی ( کلاس های دیگر و نمونه های کلاس یا اشیاء آن ) می باشد.

private: در این سطح دسترسی، متغیر یا تابع فقط در کلاس خودش در دسترس است.

protected: در این سطح دسترسی، متغیر یا تابع به غیر از خود کلاس در فرزندان همان کلاس نیز در دسترس است.

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید