استفاده از متغیر های global در یک تابع در زبان پایتون

استفاده از متغیر های global در یک تابع در زبان پایتون

0 ۰
۰
چگونه می توان در یک تابع از متغیر global استفاده کرد یا آن را ایجاد کرد؟
اگر یک متغیر global را در یک تابع ایجاد کنیم، چگونه می توانیم از آن متغیر در تابع دیگر استفاده کنیم؟

1
0 ۰
برای استفاده از متغیر global در توابع دیگر، باید در داخل هر تابع که به آن متغیر مقدار نسبت می دهد نوع متغیر را global تعریف کنیم. دلیل این کار ممکن است به دلیل ماهیت خطرناک متغیرهای global باشد، زیرا پایتون می خواهد مطمئن شود که از متغیر global به طور صحیح استفاده می کنیم.
به مثال زیر دقت کنید.
globvar = 0

def set_globvar_to_one():
  global globvar  # Needed to modify global copy of globvar
  globvar = 1

def print_globvar():
  print(globvar)   # No need for global declaration to read value of globvar

set_globvar_to_one()
print_globvar()    # Prints 1

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید