فرق بین متدهای لیست append و extend در زبان پایتون

فرق بین متدهای لیست append و extend در زبان پایتون

0 ۰
۰
فرق بین متدهای لیست یعنی ()append و ()extend چیه؟

1
0 ۰
با یه مثال از هر کدوم در ادامه فرق بینشون توضیح داده میشه.

متد append،  لیست جدید ورودی که به این متد داده میشه ([4,5]) را به همان شکل، به آخر لیست x اضافه می کنه:
x = [1, 2, 3]
x.append([4, 5])
print (x)

که خروجی به شکل 

output: [1, 2, 3, [4, 5]]

 به دست میده (لیست دریافتی را به همان شکل به آخر لیست اضافه میکند).

ولی متد extend عناصر لیست جدید ورودی را استخراج کرده و به صورت زیر به لیست x اضافه می کند.

x = [1, 2, 3]
x.extend([4, 5])
print (x)

output: [1, 2, 3, 4, 5]

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید