تقسیم یک لیست به تکه هایی با اندازه یکسان در زبان پایتون

تقسیم یک لیست به تکه هایی با اندازه یکسان در زبان پایتون

1 ۱
۱
سلام . من یک لیست نسبتا طولانی دارم، چطور می تونم لیست رو به تکه هایی مساوی تقسیم کنم؟؟؟؟

1
1 ۱
سلام. برای تولید تکه های مساوی از یک لیست می تونید از کد زیر استفاده کنید:
def chunks(lst, n):
    """Yield successive n-sized chunks from lst."""
    for i in range(0, len(lst), n):
        yield lst[i:i + n]

 که خروجی به شکل زیر به دست می دهد:

import pprint
pprint.pprint(list(chunks(range(10, 75), 10)))
[[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
 [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],
 [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39],
 [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49],
 [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
 [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69],
 [70, 71, 72, 73, 74]]

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید