تابع های ()startsWith و ()endsWith در زبان php

تابع های ()startsWith و ()endsWith در زبان php

1 ۱
۰

سلام. من می خواهم ببینم که آیا یک رشته ای با یک کاراکتر یا رشته بخصوص شروع و یا تموم میشه؟ از چه توابعی برای این کار می تونم استفاده کنم؟$str = '|apples}';echo startsWith($str, '|'); //Returns trueecho endsWith($str, '}'); //Returns true 

1
1 ۱

سلام. می تونید از کد زیر برای پیدا کردن یک رشته که با یک رشته یا کاراکتر بخصوص شروع یا تموم می شه، استفاده کنید:function startsWith( $haystack, $needle ) { $length = strlen( $needle ); return substr( $haystack, 0, $length ) === $needle;}function endsWith( $haystack, $needle ) { $length = strlen( $needle ); if( !$length ) { return true; } return substr( $haystack, -$length ) === $needle;} 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید