معادل تابع ()tostring جاوا در زبان php

معادل تابع ()tostring جاوا در زبان php

1 ۱
۰

چطور می تونم در زبان php یک متغیر را به رشته تبدیل کنم؟؟ آیا در زبان php متدی مانند tostring جاوا وجود داره؟

1
1 ۱

با استفاده از الحاق رشته ی خالی به متغیر این کار امکان پذیره. به مثال زیر توجه کنید:$myText = $myVar . ''; راه حل بهتره دیگری هم هست که می تونید از عملگرهای تبدیل به صورت زیر استفاده کنید:$myText = (string)$myVar; 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید