ذخیره عکس از یک مسیر PHP URL

ذخیره عکس از یک مسیر PHP URL

0 ۰
۰
چطور می تونم، یک عکس موجود در  یک مسیر برای مثال http://example.com/image.php رو با یک اسم جدید و با استفاده از php ذخیره کنم؟

1
0 ۰
اگر allow_url_fopen دارید آن را با true تنظیم کنید:

$url = 'http://example.com/image.php';
$img = '/my/folder/flower.gif';
file_put_contents($img, file_get_contents($url));

در غیر اینصورت از cURL استفاده کنید:

$ch = curl_init('http://example.com/image.php');
$fp = fopen('/my/folder/flower.gif', 'wb');
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
fclose($fp);

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید