فرق بین bindParam و bindValue چیست؟

فرق بین bindParam و bindValue چیست؟

0 ۰
۰
سلام.
فرق بین ()PDOStatement::bindParam و ()PDOStatement::bindValue رو کسی  می تونه توضیح بده؟

1
0 ۰
در bindParam برخلاف bindValue متغیر به عنوان یک رفرنس محدود میشه و وقتی ()PDOStatement::execute فراخوانده میشه، bindParam ارزیابی میشه.
()PDOStatement::execute برای بایند کردن متغیرهای php به نشانگرهای پارامتر، ()PDOStatement::bindParam رو فراخوانی می کنه. متغیر های محدود مقدار خودشون رو به عنوان ورودی پاس می کنن و در صورت وجود نشانگرهای پارامتر مربوطه شان، مقدار خروجی دریافت می کنن.
به مثال های زیر دقت کنید:
$value = 'foo';
$s = $dbh->prepare('SELECT name FROM bar WHERE baz = :baz');
$s->bindParam(':baz', $value); // use bindParam to bind the variable
$value = 'foobarbaz';
$s->execute(); // executed with WHERE baz = 'foobarbaz'

 

$value = 'foo';
$s = $dbh->prepare('SELECT name FROM bar WHERE baz = :baz');
$s->bindValue(':baz', $value); // use bindValue to bind the variable's value
$value = 'foobarbaz';
$s->execute(); // executed with WHERE baz = 'foo'

 امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید