هدرهای شخصی درخواست cURL HTTP در php

هدرهای شخصی درخواست cURL HTTP در php

1 ۱
۰
چطور می تونم هدرهای شخصی سازی شده زیر رو به در خواست cURL HTTP در php اضافه کنم؟؟
X-Apple-Tz: 0
X-Apple-Store-Front: 143444,12
 

1
1 ۱
برای این کار می تونید از تابع curl_setopt به صورت زیر استفاده کنید:
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'X-Apple-Tz: 0',
    'X-Apple-Store-Front: 143444,12'
));

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید