جایگذاری توأمان کلید و مقدار در آرایه ی php

جایگذاری توأمان کلید و مقدار در آرایه ی php

1 ۱
۰
به دنبال تابعی هستم که کلید و مقدار رو به طور همزمان در یک آرایه جایگذاری کند و خروجی آرایه به شکل زیر باشد:
print_r($GET);
/* output: $GET[one => 1, two => 2, ...] */
 آیا چنین تابعی وجود داره؟؟؟

1
1 ۱
شما می تونید به راحتی آرایه را به صورت زیر مقدار دهی کنید:
$arrayname[indexname] = $value;

 که در آرایه برای هر اندیس یا کلید، یک مقدار تخصیص داده می شود.

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید