جایگزینی یک سری داده در سطر معینی از چندین نوت پد ++

جایگزینی یک سری داده در سطر معینی از چندین نوت پد ++

0 ۰
۰

سلاممیخوام یکسری داده رو جایگزین داده های قبل درسطر مشخصی ازچندین نوت پد ++ کنمیا مثلاسطر 1 از نوت پد مبدا جایگزین سطر x از نوت پد 1سطر 2 از نوت پد مبدا جایگزین سطر x از نوت پد 2سطر 3 از نوت پد مبدا جایگزین سطر x از نوت پد 3و ... جایگزین شن

0

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید