نحوه ی اجرای دکمه های ارسال چندگانه در ASP.NET

نحوه ی اجرای دکمه های ارسال چندگانه در ASP.NET

0 ۰
۰

سلام. من می خوام چند تا دکمه ی ارسال رو از طریق یک فرم به صورت زیر اجرا کنم:<% Html.BeginForm("MyAction", "MyController", FormMethod.Post); %><% Html.EndForm(); %> آیا راهی برای کنترل چند دکمه ارسال از طریق یک فرم در ASP.NET وجود داره؟

1
0 ۰

سلام. از طریق لینک Maarten Balliauw می تونید جواب سوالتون رو پیدا کنید.برای راحتی کار تکه کدهای مورد نیاز در زیر آورده شده:[AttributeUsage(AttributeTargets.Method, AllowMultiple = false, Inherited = true)]public class MultipleButtonAttribute : ActionNameSelectorAttribute{    public string Name { get; set; }    public string Argument { get; set; }    public override bool IsValidName(ControllerContext controllerContext, string actionName, MethodInfo methodInfo)    {        var isValidName = false;        var keyValue = string.Format("{0}:{1}", Name, Argument);        var value = controllerContext.Controller.ValueProvider.GetValue(keyValue);        if (value != null)        {            controllerContext.Controller.ControllerContext.RouteData.Values[Name] = Argument;            isValidName = true;        }        return isValidName;    }} در razor کدهای زیر نوشته شود:

  
 و در کنترلر مربوطه نیز کدهای زیر را وارد کنید:[HttpPost][MultipleButton(Name = "action", Argument = "Save")]public ActionResult Save(MessageModel mm) { ... }[HttpPost][MultipleButton(Name = "action", Argument = "Cancel")]public ActionResult Cancel(MessageModel mm) { ... }

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید