کاستوم دیالوگ در جاوا

کاستوم دیالوگ در جاوا

0 ۰
۰

سلام کجای کد اشتباه هست؟final AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this).create();LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();View convertView = (View) inflater.inflate(R.layout.loading_dialog, null);dialog.setView(convertView);ProgressBar prg = (ProgressBar)convertView.findViewById(R.id.progressbar3);prg.setIndeterminateDrawable(new ChromeFloatingCirclesDrawable.Builder(this).colors(new int[]{0xFFC93437, 0xFF375BF1, 0xFFF7D23E, 0xFF34A350}).build);}});dialog.show();یجاش اشتباه هست داره خطا میده

۰

پیام خطایی که دریافت میکنید ذکر کنید.

siamak

0

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است