نحوه ی یافتن کشور افراد بازدیدکننده ی سایت از طریق IP آنها در php

نحوه ی یافتن کشور افراد بازدیدکننده ی سایت از طریق IP آنها در php

0 ۰
۰

سلام. من به تکه کدی نیاز دارم که اسم کشور بازدیدکننده های سایتم رو از طریق IP شون نشون بده. کسی می تونه کمکم کنه؟

1
0 ۰

می تونید از تابع زیر استفاده کنید: "Africa", "AN" => "Antarctica", "AS" => "Asia", "EU" => "Europe", "OC" => "Australia (Oceania)", "NA" => "North America", "SA" => "South America" ); if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) && in_array($purpose, $support)) { $ipdat = @json_decode(file_get_contents("http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=" . $ip)); if (@strlen(trim($ipdat->geoplugin_countryCode)) == 2) { switch ($purpose) { case "location": $output = array( "city" => @$ipdat->geoplugin_city, "state" => @$ipdat->geoplugin_regionName, "country" => @$ipdat->geoplugin_countryName, "country_code" => @$ipdat->geoplugin_countryCode, "continent" => @$continents[strtoupper($ipdat->geoplugin_continentCode)], "continent_code" => @$ipdat->geoplugin_continentCode ); break; case "address": $address = array($ipdat->geoplugin_countryName); if (@strlen($ipdat->geoplugin_regionName) >= 1) $address[] = $ipdat->geoplugin_regionName; if (@strlen($ipdat->geoplugin_city) >= 1) $address[] = $ipdat->geoplugin_city; $output = implode(", ", array_reverse($address)); break; case "city": $output = @$ipdat->geoplugin_city; break; case "state": $output = @$ipdat->geoplugin_regionName; break; case "region": $output = @$ipdat->geoplugin_regionName; break; case "country": $output = @$ipdat->geoplugin_countryName; break; case "countrycode": $output = @$ipdat->geoplugin_countryCode; break; } } } return $output;}?>برای استفاده از تابع فوق برای یافتن جزئیات آدرس IP به صورت زیر عمل کنید: Proddatur [state] => Andhra Pradesh [country] => India [country_code] => IN [continent] => Asia [continent_code] => AS )?>همچنین برای به دست آوردن جزئیات هر نوع آدرس IP می تونید از تکه کد زیر استفاده کنید: Menlo Park [state] => California [country] => United States [country_code] => US [continent] => North America [continent_code] => NA )?>

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید