نحوه ی گرفتن خروجی چندگانه از یک تابع در php

نحوه ی گرفتن خروجی چندگانه از یک تابع در php

0 ۰
۰

ممکنه از یه تابع بتونیم دو خروجی همزمان به صورت زیر بگیریم؟function test($testvar){ // Do something return $var1; return $var2;}

1
0 ۰

نه نمیشه دو خروجی رو به صورت کدی که مد نظر شماست از یک تابع به دست آورد ولی اگر خروجی چند مقدار مدنظر هست می تونید مقادیر رو در قالب یک آرایه برگردونید. همچنین اگر شرطی برای گرفتن خروجی داشته باشید که فقط یکی از خروجی ها در زمان تحقق یافتن شرط برگردونده بشه می تونید از دوتا return استفاده کنید برای مثال به کد زیر توجه کنید:function test($blahblah = true) { $var1 = "ONe"; $var2 = "tWo"; if($blahblah === true) { return $var2; } return $var1;}که خروجی ای به صورت زیر دربرداره:echo test();//would echo: tWoecho test("not true, this is false");//would echo: ONe

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید