تمرین برنامه نویسی : ملاقات نوروزی

تمرین برنامه نویسی : ملاقات نوروزی

0 ۰
۰

به مناسبت عید نوروز سه دوست قدیمی می خواهند همدیگر را ملاقات کنند. آذرمهر، آذرگون و مهرآئین قصد دارند در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند. منزل این سه نفر روی خط راست قرار دارد (محور xها) خانه ی آذرمهر در نقطه ی x1 قرار دارد، خانه ی آذرگون در نقطه ی x2 قرار دارد و خانه ی مهرآئین در نقطه ی x3 قرار دارد. آنها در مجموع می خواهند کمترین مسافت را طی کنند. با در دست داشتن x1 x2 x3 کمترین مسافتی که این سه در مجموع باید طی کنند تا در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند را محاسبه کنید. لطفا در صورتی که جواب عدد صحیح شد آن را بدون نقطه ی عدد اعشاری چاپ کنید مثلا در نمونه ی زیر اگر چاپ کنید 6.0 غلط است.دقت کنید که مسافت مورد نظر است نه مکانی که قرار است همدیگر را ملاقات کنند.ورودی نمونه:6 9 10خروجی نمونه:4

0

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید