برنامه رمز یکبار مصرف

برنامه رمز یکبار مصرف

1 ۱
۰

سلام دوستان. من یه برنامه نوشتم برای تولید رمز یکبار مصرف با پایتون و میخوام مثلا در مدت زمان 3 ثانیه یه رمز اتفاقی رو نمایش بده و بعد 3 ثانیه یه رمز جدید بده. مشکلم اینجاست که خروجی اون شکلی که میخوام نمیشه. کدی که نوشتم اینه:import randomimport timedef PasswordMaker(): small_letters = list(map(chr, range(ord('a'), ord('z') + 1))) big_letters = list(map(chr, range(ord('A'), ord('Z') + 1))) digits = "" password = "" i = random.randint(0, 25) j = random.randint(0, 25) k = random.randint(0, 1) for _ in range(0, 6): digits += str(random.randint(0, 9)) lst = list(big_letters[j] + small_letters[i] + digits) for h in range(len(lst)): p = random.randint(0, 7) password += lst[p] return passworddef stopwatch(sec): while sec: minn, secc = divmod(sec, 60) print('{:02d}:{:02d}'.format(minn, secc), end='') time.sleep(1) sec -= 1for i in range(4): print('\r', PasswordMaker(), end='', flush=True) stopwatch(3)خروجی به شکل زیر میشه: j1813j1600:0300:0200:01تایمر درست کار نمیکنه و با اینکه من از 'r\' استفاده کردم و flush=True هم زدم ولی تایمر رو هی چاپ میکنه. من از pycharm استفاده میکنم در ضمن

1
1 ۱

سلام. کد شما برای چاپ عدد تصادفی درسته فقط در خط آخر چون تابع stopwatch رو صدا میزنید و در خود تابع stopwatch دستور پرینت وجود داره پس بعد از چاپ عدد رندم تایمر رو هم براتون درکنارش چاپ می کنه.

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید