الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج 2 رقمی را چاپ نماید؟

الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج 2 رقمی را چاپ نماید؟

0 ۰
۰

الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج 2 رقمی را چاپ نماید؟ کسی میتونه در این زمینه کمکم کنه؟ لطفا مراحل شروع و پایان رو هم داشته باشه .

1
0 ۰

روش اول:1- شروع 2- n را مساوی 8 قرار بده 3- مادامیكه n كوچكتر از 100 است 4- n=n+2 قرار بده 5- n را چاپ كن 6- پایانروش دوم:1- شروع 2- n را مساوی 10 قرار بده 3- مادامی که n<100 3-1- اگر باقیمانده تقسیم n بر 2 برابر 0 شود برو مرحله 2-3 در غیر اینصورت برو مرحله 3-3 3-2- n را نمایش بده. 3-3- n+1 رو محاسبه کن. 4-پایان

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید