برنامه‌ی بنویسید که با استفاده از داده های شمارشی دروس پایه ‌دهم رشته کامپیوتر نشان دهد وبراساس انتخاب کاربر از درس مورد نظر دو سوال برای کاربر مطرح شود وبا توجه به پاسخ کاربر در نهایت نتیجه عالی (یعنی هردو سوال را جواب داده)متوسط (یعنی یک سوال درست جواب داده یک سوال اشتباه)بیشتر تلاش کن (یعنی جواب هرو دو سوال غلط است )

برنامه‌ی بنویسید که با استفاده از داده های شمارشی دروس پایه ‌دهم رشته کامپیوتر نشان دهد وبراساس انتخاب کاربر از درس مورد نظر دو سوال برای کاربر مطرح شود وبا توجه به پاسخ کاربر در نهایت نتیجه عالی (یعنی هردو سوال را جواب داده)متوسط (یعنی یک سوال درست جواب داده یک سوال اشتباه)بیشتر تلاش کن (یعنی جواب هرو دو سوال غلط است )

0 ۰
۰

برنامه برنامه‌ی بنویسید که با استفاده از داده های شمارشی دروس پایه ‌دهم رشته کامپیوتر نشان دهد وبراساس انتخاب کاربر از درس مورد نظر دو سوال برای کاربر مطرح شود وبا توجه به پاسخ کاربر در نهایت نتیجه عالی (یعنی هردو سوال را جواب داده)متوسط (یعنی یک سوال درست جواب داده یک سوال اشتباه)بیشتر تلاش کن (یعنی جواب هرو دو سوال غلط است )

0

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید